Walne Zebranie

19 czerwca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, które przyjęło sprawozdania: merytoryczne, finansowe, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Po głosowaniu nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarząd otrzymał absolutorium. Podczas Walnego Zebrania odbyły się wybory Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Na prezesa Stowarzyszenia wybrano ponownie Annę Kaptacz, a członkami Zarządu zostali Izabela Kaptacz, Urszula Łupińska, Aneta Długosz i Krzysztof Petryków. Podczas Zebrania dotychczasowi członkowie Zarządu otrzymali okolicznościowe medale z okazji 20-lecia Stowarzyszenia. 
Zebranie zakończyło się przyjęciem planu pracy na 2013 r.