Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

20 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które przyjęło sprawozdania: merytoryczne, finansowe i Komisji Rewizyjnej. Zarząd otrzymał absolutorium. Walne Zebranie członków przyjęło również plan pracy na 2012 r.