Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Podczas zebrania zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe. Odbyły się głosowania nad przyjęciem sprawozdań, Zarząd otrzymał absolutorium. Podjęto uchwały na 2014r.
W zebraniu wzięło udział 59 z 80 członków.