Walne Zebranie Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej to ważne, coroczne spotkanie, podczas którego podsumowywany jest miniony rok oraz podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące rozwoju organizacji. Ostatnie z nich odbyło się 20 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 45a w Częstochowie.

Jednym z najważniejszych elementów zebrania był wybór zarządu. Doceniając dotychczasowe zasługi oraz doświadczenie obecnych członków zarządu, podjęto decyzję, aby przedłużyć ich kadencję na kolejne 4 lata. Prezesem Stowarzyszenia pozostała mgr Anna Kaptacz, która jest założycielem tejże organizacji, działającej od ćwierć wieku na rzecz osób cierpiących i umierających oraz ich rodzin. W zarządzie pozostali również: lek. med. Urszula Łupińska , mgr Krzysztof Petryków , mgr Izabela Kaptacz oraz mgr Aneta Długosz.

Zebranie to również moment podsumowania minionego roku kalendarzowego. Przedstawione zostało „Sprawozdanie z Działalności Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej za 2016 r.”, które zawiera m. in. szczegółowe dane dotyczące realizacji opieki (liczba pacjentów np. w hospicjum domowym i na oddziale stacjonarnym), zestawienie przeprowadzonych akcji społecznych i kampanii oraz podsumowanie działalności szkoleniowej i wydawniczej. Ponadto przedstawione zostało roczne sprawozdanie finansowe. Ze sprawozdaniami rocznymi opracowanymi przez Stowarzyszenie każdy może się zapoznać, ponieważ co roku publikowane są na stronie internetowej stowarzyszeniai pozytek.gov.pl.