Wielkie Otwarcie Centrum Opieki Paliatywnej z udziałem Pierwszej Damy

24 czerwca 2021 roku oficjalnie otworzyliśmy Centrum Opieki Paliatywnej „Palium”.
Uroczystość otwarcia i poświęcenia budynku którego dokonał bp Andrzej Przybylski, uświetniła swoją obecnością Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.
Pani Prezydentowa składała podziękowania na ręce Prezes Stowarzyszenia Anny Kaptacz za stworzenie tak profesjonalnego interdyscyplnarnego zespołu pełnego empatii, zrozumienia dla pacjentów i ich rodzin.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: Jarosław Marszałek – v-ce Prezydent Miasta Częstochowy, w imieniu Jadwigi Wiśniewskiej – Poseł do Parlamentu Europejskiego – asystent Marcin Woś, Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski, w imieniu Szymona Giżyńskiego – Vice Ministera Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grażyna Matuszczyk, Ryszard Majer – Senator RP, w imieniu Wojciecha Koniecznego – Senatora RP – asystentka Justyna Lewicka, Robert Magdziarz – Wicewojewoda Śląski, prof. Wojciech Leppert – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, dr Jadwiga Pyszkowska – Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, dr hab. Aleksandra Ciałkowska -Rysz – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, mgr Bożena Łukaszek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie lubelskim, mgr Małgorzata Baran – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie śląskim, mgr Elżbieta Ruta – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie łódzkim, mgr Elżbieta Skowrońska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie pomorskim, mgr Małgorzata Kryczka – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie świętokrzyskim, mgr Dorota Sadowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie mazowieckim, mgr Marzena Maniszewska – Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Częstochowie, Piotr Nowak – Dyrektor ŚÓW NFZ, dr Zbigniew Bajkowski – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, dr Jolanta Majer – Dyrektor Ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego W Częstochowie, Joanna Dziedzic – Pielęgniarka Naczelna Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, dr Jolanta Stokłosa – Prezes Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, dr Maria Bryła – Dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum Homo – Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie, dr Barbara Kopczyńska – Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie, dr Anna Janowicz – Prezes Fundacji Hospicyjnej, Małgorzata Mruszczyk – Dyrektor MOPS Częstochowa, mgr Marzena Maniszewska – Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Częstochowie, ks. Ryszard Umański – Proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w Częstochowie, Paweł Uramowski – Przedstawiciel Banku PeKaO, Dariusz Jadczyk – Prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców LEWIATAN w Częstochowie, Michał Świącik – Prezes Włókniarz Częstochowa, Piotr Broda – ALPINET wykonawca inwestycji, Ewa Woszczyna – FORMA biuro projektowe. Otwarcie poprowadził Irek Bieleninik, który od kilku lat udziela się aktywnie w życiu Hospicjum.

Budynek o powierzchni 2000m2, w którym mieści się Centrum Opieki Paliatywnej został zakupiony z inicjatywy Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 29 grudnia 2015 roku wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów potrzebujących opieki paliatywnej w subregionie północnym województwa śląskiego. Kubatura budynku wynosi 10 307 m³,
powierzchnia użytkowa 2000m2. Od tego czasu, przy wsparciu ludzi dobrej woli, instytucji i firm, budynek został wyremontowany
i zaadaptowany dla potrzeb pacjentów wymagających stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej opieki paliatywnej.
W 2016 i 2017 r. została przygotowana dokumentacja projektowa przez Pracownię architektury FORMA sp. z o.o. wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.
Po wyborze oferty na remont i adaptację firma budowlana Alpinet rozpoczęła prace w marcu 2018 r.
Łączny koszt całej inwestycji wyniósł 13 500 000,00 zł, inicjatywa została dofinansowana ze środków finansowych pochodzących z 1%, środków własnych, które Stowarzyszenie składało kilkanaście lat, z rezerwy celowej budżetu Państwa – dotacji od kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z funduszy PFRON, darczyńców i ofiarodawców.
W wyremontowanym budynku głównymi formami prowadzonej opieki będzie opieka paliatywna: stacjonarna, dzienna i ambulatoryjna z zapleczem socjalnym, gospodarczo-porządkowym, administracyjnym oraz kuchnią.
W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie jednostki COP „Palium” przy ul. Kopernika zatrudnionych będzie ok 90 osób: pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy, opiekunowie medyczni, personel pomocniczy, duszpasterze, farmaceuci, pracownicy kuchni, personel administracji i techniczno-gospodarczy.