Wigilia dla pacjentów Hospicjum

13 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbyła się wigilia dla pacjentów Hospicjum. W uroczystości wziął udział Abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski, Grażyna Stramska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy, ks. prałat Stanisław Gębka – proboszcz parafii archikatedralnej oraz księża kapelani, pracownicy i wolontariusze. Słowo powitania i życzenia skierowała do zebranych Anna Kaptacz – Prezes Zarząd Stowarzyszenia, a w imieniu pacjentów Hospicjum Lidia Sawicka. Następnie głos zabrali goście, którzy również wyrażali swoje życzenia bożonarodzeniowe. Po indywidualnym podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do świątecznego poczęstunku, przy którym nie zabrakło śpiewu kolęd i pastorałek.„Nie lękajcie się Boga, świata i drugiego człowieka” – mówił na zakończenie spotkania ks. Arcybiskup po czym udzielił wszystkim błogosławieństwa. Następnie odwiedził pacjentów przebywających na oddziale opieki paliatywnej, którym również składał życzenia i udzielał błogosławieństwa.