Wizyta delegacji z partnerskiego miasta Lourdes

7 września 2010 r. – Do siedziby Hospicjum przybyła delegacja z partnerskiego miasta Lourdes. Na czele delegacji stała Maria Teresa Chaubon, prezes Stowarzyszenia Błękitna Gwiazda. Ze strony Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej uczestniczyli w spotkaniu członkowie Zarządu z Anną Kaptacz – prezesem, Krzysztofem Petryków- skarbnikiem i Anetą Długosz, przedstawiciele dyrekcji, a także pacjenci uczestniczący w pielgrzymce do Lourdes przed dwóch laty. Podczas spotkania nastąpiła wymiana spostrzeżeń na temat współpracy pomiędzy Hospicjum Częstochowskim a Lourdes Cancer Espérance. Omówiono także propozycje organizacji pielgrzymek osób chorych na raka zarówno do Lourdes jak i na Jasną Górę.