Wręczenie nagród dla laureatów 11. Finału kampanii Pola Nadziei

9 maja w Klubie Politechnik odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla laureatów 11. Finału kampanii Pola Nadziei. W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia na czele z Anną Kaptacz – Prezes, Adrian Staroniek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędy Miasta Częstochowy, Sylwia Mierczak-Rępała z Wydziału Zdrowia oraz dzieci i młodzież z częstochowskich szkół i przedszkoli ze swoimi wychowawcami. Nagrodzeni i wyróżnieni zostali uczestnicy konkursu plastycznego i literackiego oraz za strój żonkilowy. Uroczystość uświetnił występ formacji Mag-MA z Klubu Tańca nowoczesnego Ciało i Ruch w Kłobucka.