Wyjazdowa Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Częstochowy w Hospicjum

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Częstochowy odbyło się 11 lipca 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Posiedzenie to zostało zainicjowane przez Radnego Miasta Częstochowy Alberta Kulę.  Celem spotkania było omówienie dalszych losów siedziby Stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 45a w Częstochowie, w kontekście planowanych zmian drogowych. Mają polegać one, na połączeniu wschodniej części miasta z jego zachodnią stroną, z ul. 1 Maja do ul. Legionów.  Jedna z trzech koncepcji zapowiadała poprowadzenie przyszłych zmian przez teren Hospicjum, co zakładałoby zburzenie budynku.

Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Monika Pohorecka. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści: Senator Artur Warzocha, Poseł Szymon Giżyński, Asystent Posła Konrada Głębockiego – Marian Dziewoński, Wiceprezydent Miasta Częstochowy Andrzej Szewiński, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania w Zarządzie Dróg i Transportu Piotr Kurkowski, Naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska, członkowie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Anna Kaptacz wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Anna Kaptacz przedstawiła krótko 23-letnią historię działalności Stowarzyszenia oraz wyraziła głębokie zaniepokojenie dalszymi losami Hospicjum. Oparła je na doniesieniach prasowych oraz wypowiedzi Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka na posiedzeniu Rady Dzielnicy Stare Miasto, które odbyło się 17 maja 2016 roku.

Wiceprezydent Miasta Częstochowy Andrzej Szewiński przedstawił stanowisko Urzędu Miasta podkreślając, że działalność placówki jest niezwykle ważna i wartościowa dla mieszkańców Częstochowy. W swoim wystąpieniu zapewnił również, że dla Hospicjum Częstochowskiego przy ul. Krakowskiej 45a, nie istnieje żadne zagrożenie. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania w Zarządzie Dróg i Transportu Piotr Kurkowski przedstawił alternatywne koncepcje inwestycji drogowej, nad którymi już pracują eksperci. Łączą one wschodnią i zachodnią część miasta, omijając budynek i plac Hospicjum.  Planowane obecnie przedsięwzięcie to wydatek około 80 mln złotych. Poprzedni projekt, który jest zagrożeniem dla siedziby Stowarzyszenia kosztowałby ok. 250 mln zł.

Prezes Stowarzyszenia potwierdziła, że Hospicjum nadal jest zainteresowane wykupem dzierżawionej od Urzędu Miasta posesji. Poinformowała też wszystkich uczestników posiedzenia, że w ciągu 2 tygodni zebrano niemal pięć tysięcy podpisów, pod petycją do Prezydenta Miasta Częstochowy, o potrzebie pozostawienia Hospicjum w obecnej lokalizacji. Aktualna siedziba Stowarzyszenia została wyremontowana przy udziale darczyńców i sponsorów. Służy rocznie niemal dwóm tysiącom chorych, nad którymi opiekę sprawuje ponad stuosobowy zespół.

Z wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Miasta wynika również, że Rada Miasta pracuje obecnie nad planem nowej strategii zagospodarowania przestrzennego. Pan Poseł i Senator z całą stanowczością poparli wniosek, zawierający koncepcję zmian drogowych, w których omija się siedzibę Hospicjum.

Posiedzenie miało bardzo merytoryczny przebieg. Zarówno parlamentarzyści, jak i przedstawiciele Komisji wielokrotnie podkreślali ważną rolę, jaką odgrywa Hospicjum w życiu mieszkańców Częstochowy i okolic. Powtarzali również, że konieczny jest ciągły dialog, akceptacja rozwiązań przez wszystkie zainteresowane strony oraz zgoda tych uzgodnień z realnymi potrzebami społecznymi.

Głęboko wierzymy, że udział Stowarzyszenia w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Częstochowy wpłynął na decyzje, które w przyszłości podjęte zostaną przez władze miasta. Mamy nadzieję, że siedziba Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45a nie jest zagrożona planami drogowymi, a w przyszłości budynek przysłuży się wielu osobom, które wymagają profesjonalnego wsparcia w zakresie medycyny i opieki paliatywnej oraz szerzeniu idei hospicyjnej.

DSC_0883DSC_0884DSC_0881DSC_0869DSC_0874DSC_0866