Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali

„Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali” – te słowa Jana Pawła II stanowiły motto XXIII konferencji naukowo-szkoleniowej opieki paliatywnej i zespołów hospicyjnych, która odbyła się w dniach 17-19 stycznia w hotelu Arche w Częstochowie. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, a współorganizatorami Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Minister Zdrowia, Wojewoda Śląski, Starosta Częstochowski, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Arcybiskup Metropolita Częstochowski i Przeor Jasnej Góry. Patronat merytoryczny nad konferencją objęło czasopismo: „Palliative Medicine in Practice”, a patronat medialny: TVP3 Katowice, Radio Jasna Góra, telewizja NTL, miesięcznik „Apostolstwo Chorych”, tygodnik „Niedziela” i „Medycyna Praktyczna”.

W Konferencji wzięli udział: pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci pedagodzy, opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni, duszpasterze, wolontariusze, studenci oraz osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej – frekwencja wynosiła 400 osób.

W imieniu organizatorów i uczestników bardzo serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie i tak liczne przybycie. Żywimy nadzieję, że spotkamy się w Częstochowie za rok.Termin przyszłorocznej konferencji to 16-18 stycznia 2020 r.

 

Szczegółowy opis i zdjęcia pod linkiem: www.hospicjum-konferencja.pl