XIX Międzynarodowa Konferencja

Już po raz dziewiętnasty mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych na której spotykają się ludzie, którym bliska jest idea opieki hospicyjnej i realizują na co dzień świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej. Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 stycznia 2015r. w Częstochowie na Jasnej Górze.

Tematem przewodnim konferencji będzie „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień”. Pragniemy, aby podczas rozważań nad aspektami obaw i trosk rodzin ukazać blaski i cienie codzienności funkcjonowania pacjenta nieuleczalnie chorego i jego rodziny, wskazać istotne aspekty do zrozumienia problemów w rodzinie chorego oraz znaczenie wsparcia i profesjonalnej opieki.

Poruszana tematyka dotyczyć będzie: aspektów medycznych, bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, aspektów socjalnych, bioetycznych, psychologicznych i duchowych chorych i ich rodzin, dziecka w rodzinie z chorobą, form pomocy i wsparcia oraz komunikacji interpersonalnej.

Podczas konferencji wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że spotkanie w gronie specjalistów pozwoli na zdobycie i aktualizację wiedzy oraz umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń.

Mamy nadzieje, że atmosfera konferencji będzie sprzyjać nawiązywaniu nowych kontaktów a bliskość Matki Boskiej Częstochowskiej napełni nowymi siłami duchowymi i wzmocni naszą motywacje do dalszej realizacji idei hospicyjnej. Pragniemy również, aby udział w zaplanowanej na sobotę Pielgrzymce hospicjów polskich na Jasną Górę stał się okazją do zadumy i drogą w głąb sumienia i prawdy o własnym życiu.

Szczegóły na stronie: http://www.hospicjum-konferencja.pl/2015/