XVI Międzynarodowa Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

W dniach 27 – 29 stycznia 2012 r. odbyła się XVI Międzynarodowa Jasnogórska KonferencjaOpieki Paliatywnej i Zespołów  Hospicyjnych „Praktyka w opiece paliatywnej wyrazem uczuć, troski i empatii”. W konferencji wzięło udział 250 uczestników z całej Polski.Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr  hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko przedstawiając nowe możliwości pomocy chorym w świetle założeń psychologii pozytywnej. Pani Profesor przypomniała dotychczasowe cele opieki paliatywnej w zakresie poprawy jakości życia w obszarze psychicznym tj. poprawy obrazu choroby/ leczenia, zmniejszenie nasilenia lęku, depresji, gniewu w dążeniu do przywrócenia stanu sprzed choroby. Następnie przedstawiła propozycje poprawy jakości życia w obszarze psychicznym w ujęciu psychologii pozytywnej tj. w ujęciu „współczesnym” co zawiera się w trosce o „dobre życie” wszystkich chorych. Warunkiem dobrego życia jest rozwój osobowy dzięki czemu zwiększają się „wewnętrzne zasoby” człowieka. Pani Profesor przedstawiła niektóre ważne dla chorych zasoby takie jak: nadzieja, optymizm, pesymizm obronny, poczucie własnej wartości/ skuteczności, przebaczenie, wdzięczność, ciekawość, kreatywność, poczucie humoru, dążenie do sensu. Uczestnicy konferencji otrzymali przepis na dobry humor: 20 dkg zdrowego rozsądku, 50 g cierpliwości, 60 g uśmiechu, 15 g zdziwienia, wszystko dobrze wymieszać i podawać po 1 łyżce 3 x dziennie.Konsultanci w dziedzinie medycyny paliatywnej: krajowy w osobie dr. n.med. Aleksandry Ciałkowskiej – Rysz oraz wojewódzki w osobie dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej przedstawili sytuację opieki paliatywnej w Polsce i woj. śląskim.Przy okazji wystąpienia dr n. med. Tomasza Dzierżanowskiego promowana była jego książka „Zimne wody Styksu”, która jest świadectwem pracy lekarza w hospicjum domowym. Napisana piękna polszczyzną, dzięki czemu czyta się ją z dużym zainteresowaniem.Na konferencji przybliżono również istotne zasady postępowania personelu medycznego i opiekunów chorych zapobiegające zakażeniom wewnątrzzakładowym. Przybliżono obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne chroniące zarówno pacjentów, ich rodziny i personel przed szkodliwymi czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy jakim jest ochrona zdrowia.Silny akcent położono również na metody dobrej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, i na ważna rolę dobrze przekazywanej prawdy o złym rokowaniu.Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z zasadami funkcjonowania wolontariatu w ośrodku Sunnyside Park Home w Pietermaritzburgu w RPA. Katarzyna Pęczak pracująca w Afryce przybliżyła jak działa ośrodek dla osób starszych i niepełnosprawnych. W Ośrodku tym pensjonariusze mieszkają w jednoosobowych pokojach, mają do dyspozycji szereg zajęć ułatwiających im afirmację życia i zdrowia. Korzystają także z terapii zajęciowej, rehabilitacji, muzykoterapii,  nauki obsługi sprzętu komputerowego i innych urządzeń. To wszystko jest możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy, a także szczodrości sponsorów.W trzecim dniu konferencji odbyła się Pielgrzymka Hospicjów Polskich, której przewodniczył abp Stanisław Nowak.Konferencję zakończyła sesja naukowa poświęcona opiece duchowej nad pacjentami z chorobą przewlekłą postępującą u kresu życia.