XVII Jasnogórska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

W Częstochowie w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II w dniach 24-27.01.2013 roku odbyła się XVII Jasnogórska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. W tym roku konferencji przyświecały słowa prekursorki ruchu hospicyjnego Cecily Saunders – „Wyleczyć czasami, ulżyć często, pocieszyć zawsze” – rola interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej. Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Wacław Depo, Starosta Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kwapisz, Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz.Tutaj znajdziesz wiecej informacji na ten temat.  Przed konferencją dnia 24.01.2013r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej. PTPOP powstało w 2006 roku podczas X Konferencji zespołów hospicyjnych i opieki paliatywnej w Częstochowie na Jasnej Górze. Obecnie liczy niemal 300 członków zwyczajnych. Obecni na walnym zebraniu przyjęli sprawozdania i plan działania na 2013 rok.