XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Trzy dni, dziesiątki znakomitych prelegentów oraz blisko trzystu uczestników – XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, odbyła się w dniach
18-20 stycznia 2018 r. w nowo otwartym Hotelu Arche w pobliżu Jasnej Góry w Częstochowie. Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, które świętuje właśnie jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Mottem przewodnim konferencji stała się sentencja Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
Współorganizatorami XXII Konferencji byli: Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe w Częstochowie.
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Minister Zdrowia, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Przeor Jasnej Góry, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej i Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
Motto konferencji Miłuj bliźniego swego jak siebie samego skłoniło do przemyśleń na temat miłości do samego siebie, która jest miarą miłości drugiego człowieka, gdyż nie możemy pokochać bliźniego, jeśli najpierw nie pokochamy siebie. Ta trudna umiejętność jednak jest niezbędna dla zrozumienia własnych potrzeb i słabości, a tym samym dogłębnego zrozumienia drugiego człowieka.
Sześć sesji plenarnych poświęcono między innymi zagadnieniom dotyczącym najlepszych sposobów leczenia i opieki nad pacjentami w schyłkowym okresie nieuleczalnej choroby, wyzwaniom w opiece paliatywnej, opiece duchowej, dylematom etycznym, opiece paliatywnej perinatalnej i pediatrycznej oraz zagadnieniom leczenia bólu. Zwrócono uwagę także na potrzeby i bolączki pracowników ochrony zdrowia, na co dzień realizujących świadczenia zdrowotne i otaczających opieką chorych i ich rodziny. Tradycyjnie konferencji towarzyszyły sesje warsztatowe, które dotyczyły wspierania w relacji z chorym i jego rodziną, inspiracji do działania, pracy i posługi hospicyjnej, samodoskonalenia osobistego i zawodowego, kompetencji psychologicznych, społecznych i prakseologicznych oraz odpowiedzialności zawodowej w interdyscyplinarnym zespole opieki paliatywnej.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej zostały przyjęte sprawozdania, podjęto stosowne uchwały oraz wybrano prezesa, zarząd i komisję rewizyjną.

W trakcie Mszy Świętej koncelebrowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego dr Wacława Depo przed cudownym Obrazem Matki Boskiej częstochowskiej odbyła się Pielgrzymka Hospicjów Polskich.
XXII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, połączona z obchodami 25-lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, była wspaniałą okazją do spotkania się osób tworzących ruch hospicyjny w Polsce. Wydarzenie wpływa pozytywnie na integrację środowiska oraz wzbogaca wewnętrznie każdego uczestnika. Organizując konferencję, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej pragnie kreować przestrzeń na wymianę doświadczeń i wiedzy osób, które zaangażowane są w realizację i rozwój opieki paliatywnej.

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za udział w XXII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbyła się w Częstochowie w dniach 18-20 stycznia 2018 r. Z wielką przyjemnością mogliśmy gościć na niej znakomitych specjalistów i prelegentów, zaproszonych gości oraz przyjaciół Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz uczestnikom konferencji. Dziękujemy za zaangażowanie partnerom, mass-mediom i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i organizację wydarzenia.
Mamy nadzieję, że tematyka konferencji sprostała Państwa oczekiwaniom, a z Częstochowy powrócili Państwo z bagażem wiedzy, nowych umiejętności i wspaniałych doświadczeń.
Konferencja była dla nas wielkim wydarzeniem pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Wierzymy, że zarówno tematyka sesji plenarnych, warsztatów jak i miejsce i klimat jaki udało nam się z Państwem zbudować, staną się powodem Państwa udziału w przyszłorocznej edycji konferencji.

Do zobaczenia w przyszłym roku w Częstochowie!
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

Wiceprzewodnicząca i sekretarz Komitetu Naukowego
mgr Izabela Kaptacz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr Artur Kaptacz

Fotogaleria: