XXIV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

XXIV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych już za nami.

Kilka bardzo intensywnych dni wykładów i nabierania sił na kolejny rok pracy. Nasza konferencja to możliwość zdobycia jeszcze większej wiedzy, ale także wymiany doświadczeń i konsultowania jej na szczeblu ogólnopolskim wśród wybitnych osobistości opieki paliatywnej i hospicyjnej. Ruch hospicyjny w Polsce jest bardzo ważny dlatego podczas otwarcia towarzyszyli nam:

Vicewojewoda Śląski Pan Robert Magdziarz

Starosta Częstochowski Pan Krzysztof Smela

W imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka Pani Grażyna Stramska – Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Zofia Małas

Viceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Beata Guzak

Przedstawiciel Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Wojciech Mika

Kierownik Delegatury NFZ w Częstochowie Małgorzata Leszczyńska

Prorektor Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. prof. UJD Grażyna Rygał

W imieniu Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Łukasza Chmielowca wiceprzewodnicząca Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia dr n. biol. Anna Zielińska

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej dr hab. n. med. prof. UMP Wojciech Leppert

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – mgr Izabela Kaptacz oraz konsultanci wojewódzcy

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego dr hab.n.med. Marzena Samardakiewicz

Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej dr hab. n. med. prof. UMK Małgorzata Krajnik

Dyrektor Naczelny Dzieła Socjalnego Communio In Christo Pan Norbert Arnold i Pani Ewa Bochynek

Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie lek. med. Zbigniew Brzezin

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Pani Barbara Płaza

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Pani Małgorzata Mruszczyk

Prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie Pan Dariusz Jadczyk

Prezes Stowarzyszenia AMAZONKI Pani Elżbieta Markowska

W imieniu Posła RP Mariusza Trepki – Pani Angelika Pstonka

Dziękujemy za objęcie Patronatami:

Patronat honorowy:

Ministerstwo Zdrowia

Wojewoda Śląski

Marszałek Województwa Śląskiego

Starostwo Powiatu w Częstochowie

Prezydent Miasta Częstochowy

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Naczelna Izba Lekarska

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Przeor Jasnej Góry- o. Marian Waligóra

Patronat merytoryczny: Paliative Medicine in Practice

Patronat medialny: TVP 3 Katowice, Radio Katowice, Medycyna Praktyczna, Magazyn Pielęgniarki i Położnej OSOZ, Tygodnik Katolicki Niedziela, Apostolstwo Chorych

Dziękujemy za udział i już dziś zapraszamy na XXV – Jubileuszową Konferencję, która odbędzie się w dniach 21-23 Stycznia 2021 roku w Częstochowie.