Zakończyła się 15. Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

XV Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która miała miejsce w dniach 28-30 stycznia br. odbywała się pod hasłem „Posłańcy Miłości”. Podobnie, jak w latach poprzednich organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Kierownictwo organizacyjne sprawowała mgr Anny Kaptacz, naukowe – dr. n.med. Jadwiga Pyszkowska. Patronat honorowy nad całością przyjął Metropolita Częstochowski abp Stanisław Nowak oraz Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Marek Balt. Trzydniowe spotkanie podzielone było na sesje wykładowe i dyskusyjne oraz warsztaty zawodowe. Uczestnicy Konferencji mieli również możliwość uczestniczenia w mszach św. oraz zwiedzaniu Jasnogórskiego Sanktuarium. 

Wyjątkowość jubileuszowej Konferencji wynikała głównie z wyjątkowego jej hasła. To ono spowodowało, że bardzo wielu tegorocznych prelegentów odniosło się w swych wystąpieniach do sfery emocjonalnej, która warunkuje prawidłowe relacje między pacjentem i opiekującym się nim lekarzem, pielęgniarką czy wolontariuszem. Należy odnotować również obecność wśród uczestników jasnogórskiego spotkania gości z Rosji – dr. Iriny Ostrovskoy (pracownika naukowego, redaktor czasopisma „Siestra”) oraz Olga Kolesznikowa – przełożona pielęgniarek Hospicjum nr 4 w Moskwie.
Wśród wielu wspaniałych wystąpień pojawiały się wykłady ściśle medyczne – np. wykład inauguracyjny prof. dr. hab. med. Jadwigi Jaśko o zawiłościach ludzkiego umysłu, możliwościach współczesnej medycyny w określaniu odpowiedzialności poszczególnych ośrodków w mózgu za emocje pozytywne i negatywne oraz niszczącym działaniu tych ostatnich. W sobotę mieliśmy m.in. okazję wysłuchać dr. n. med. Zbigniewa Bohdana i dr. n. med. Annę Orońską – oboje od wielu lat są uczestnikami jasnogórskich spotkań hospicyjnych. Ich wykłady stanowiły wzajemnie uzupełniający się manifest człowieka oddanego służbie bliźniemu. Zarówno ostrzeżenie dr. Bohdana skierowane do słuchaczy, traktujące o konieczności refleksyjnej miłości, jak przemyślenia dr. Orońskiej nt. misji pracowników i wolontariuszy hospicyjnych w kontekście postaci Dobrego Samarytanina, Szymona Cyrenejczyka czy Weroniki ocierającej twarz cierpiącego Chrystusa, mogą być drogowskazem dla wszystkich pragnących podjąć wezwanie posługi człowiekowi cierpiącemu, umierającemu. 
Nie istnieją w posłudze hospicyjnej problemy i sytuacje proste. Każda zdiagnozowana choroba nowotworowa, wszystkie konsekwencje, jakie ze sobą niesie są bardzo trudne i podobnie jak reakcja na nie chorego, tak samo sposób wspierania i opieki nad nim winny być bardzo zindywidualizowane. Do najtrudniejszych należy zapewne choroba dziecka. Właśnie o relacjach lekarz-pacjent mówiła w swoim wystąpieniu dr n. med. Małgorzata Stolarska. 
Wśród lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy byli również ludzie w sutannach i habitach- siostry zakonne, duchowni, zakonnicy. Ich posługa jest nie do przecenienia. Czy dla człowieka cierpiącego istnieje racjonalne wytłumaczenie, że ma ono sens bez Ewangelii? Czy można mu mówić o śmierci bez nadziei na zmartwychwstanie? Oczywiście wśród chorych są ludzie niewierzący, ale ilu z nich odkrywa Boga właśnie w tych chwilach tego z nas nikt wiedzieć nie może. Sesję niedzielną konferencji poświęcono Aspektom duchowym w posłudze w hospicjach. Był to też dzień pielgrzymki Hospicjów Polskich na Jasną Górę Po porannej Mszy św. odprawionej w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Nowaka, wygłoszono ostatnie wykłady. Ks. dr. Tomasz Knop, moderator tej sesji, odniósł się do hasła pielgrzymki „Posłańcy miłości”, a ks. dr. hab. Antoni Bartoszek mówił, czym jest sakrament namaszczenia chorych w opiece paliatywnej. Choroba jest złem dla każdego z nas. Mówimy, że najważniejsze to być zdrowym, właśnie zdrowia życzymy sobie najczęściej. Niestety, to, że jej nie chcemy, nie znaczy, że kiedyś nas nie dotknie, nawet ta najgorsza. Co wtedy? Jak się zachowamy, jak sobie poradzimy z tą wiedzą i z cierpieniem? Nikt nie wie, dopóki nie doświadczy. Konferencja dobiegła końca. Po raz kolejny przekonujemy się, że warto spotykać się, słuchać, rozmawiać i dzielić życie z ludźmi, którzy mają na tyle miłości i siły, żeby każdego dnia stawać wobec bólu i śmierci, problemów, które współczesny świat odrzuca, zakrzykuje, lub próbuje zastąpić dyskusjami o eutanazji. Dziękujemy wykładowcom i uczestnikom za ich obecność.Wszystkim za aktywne uczestnictwo, wypowiedziane słowa i przyjacielskie gesty. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i już dziś zapraszamy na następną konferencję.
 
 
 

mgr Anna Kaptacz Prezes Stowarzyszenia
Opieki Paliatywnej Ziemi Częstochowskiej
otwarcie konferencji

dr Jadwiga Pyszkowska konsultant
województwa śląskiego w dziedzinie
opieki paliatywnej 

mgr Halina Synakiewicz Przewodnicząca
Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych

dr Irina Ostrovskaya z Moskwy

 
 

od lewej dr Anna Orońska, dr Zbigniew Bohdan,  
dr Małgorzata Stolarska

dr Jacek Kozakiewicz Prezes Śląskiej Izby
Lekarskiej w Katowicach

 
 

panel na temat wolontariatu  od lewej
dr Anna Orońska, mgr Elżbieta Skowrońska,
mgr Krzysztof Kuraś

uczestnicy konferencji

 

warsztaty podczas konferencji

 

Pełna galeria foto z konferencji znajduje się pod tym linkiem