Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję:
„Informacja i edukacja zdrowotna”
w ramach zadania „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń
onkologicznych”

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy

 

Program konferencji:
godz. 9.00Otwarcie konferencji.
Powitanie gości i uczestników. Okolicznościowe wystąpienia.
godz. 9.15Sesja informacyjna (dla nauczycieli, pedagogów,
wolontariuszy)
1. Niefarmakologiczne działania niwelujące ból przewlekły – mgr Anna Kaptacz
2. Wolontariat hospicyjny – mgr Agnieszka Banaszkiewicz
Hospicyjny Wolontariusz Roku – wyróżnienia dla wolontariuszy Hospicjum.
Kategorie:
– wolontariat hospicyjny opieki domowej,
– wolontariat hospicyjny opieki stacjonarnej,
– wolontariat akcyjny.

godz. 10.30 – przerwa

godz. 11.00Sesja edukacyjna (dla lekarzy i personelu medycznego)
Rozpoznanie bólu przewlekłego. Kwalifikacja do farmakoterapii bólu.  –
45 min – dr Artur Pakosz
Współczesne zasady leczenia bólu przewlekłego. – 45 min – dr Artur Pakosz
godz. 12.30 – przerwa
godz. 13.00II część sesji edukacyjnej
Bol neuropatyczny. Bol przebijający – 90 min – dr n. med. Marcin Janecki
godz. 14.30 – przerwa
godz. 14.45III część sesji edukacyjnej
Aktualne rozporządzenia dotyczące recept Rpw w leczeniu bólu
przewlekłego. – 45 min – dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
godz. 15.30 – Pytania i odpowiedzi.
godz. 16.00 – zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do dnia 28.11.2014 r.
na e-mail: kontakt@hospicjum-czestochowa.pl

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,
42 -202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a; tel./fax 34 360 54 91;
www. hospicjum-czestochowa.pl