Zapytanie Ofertowe nr 1/K/2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodu zewnętrznego w tym prace rozbiórkowe i porządkowe, wykonanie barierek oraz instalacji nawodnieniowej i elektrycznej wg założeń projektowych, – wykonanie ogrodu zimowego: roboty budowlano-montażowe – balustrada zewnętrzna dachowa, nasadzenie roślin w donicach oraz w ogrodzie zimowym na dachu budynku, wykonanie ścian wertykalnych wewnątrz budynku hospicjum na potrzeby prowadzenia terapii Oddziału dziennego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kopernika 17a w Częstochowie.

Pełna treść zapytania w załączniku:

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe

informacja o wyborze oferty ogród