Zapytanie ofertowe nr 2/K/2019

Przedmiotem zamówienia jest winda osobowa elektryczna bez maszynowni z przelotem na wprost(dla lokalizacji wejścia w poziomie sieci wejściowej – po przeciwnej stronie) Wymiary kabiny 1400/2400 i drzwi 1100, dla 21 osób możliwość transportu na łózkach w  budynku przy ul Kopernika 17a w Częstochowie w związku z rozbudową oraz konieczną przebudowa na potrzeby hospicjum. Pełna treść zapytania w załączniku:

Informacja o wyborze oferty

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe