Zapytanie ofertowe nr WPGPO/12/2017 (wynajem sali – geriatria Kraków)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wynajem sali w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty – brak ofert

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 02.02.2017r.

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 – krótki opis projektu

Zapytanie ofertowe – sale