Zapytanie ofertowe nr WPGPO/13/2017 (wynajem sali – geriatria Trójmiasto)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wynajem sali w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty 06.02.2017

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – krótki opis projektu

Zapytanie ofertowe- sale