Zapytanie ofertowe nr WPGPO/5/2017 (opiekun stażu – geriatria Puławy)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji opiekuna stażu kursu w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

informacja o wyborze oferty – 29.03.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 20.03.2017r.

informacja o zmianie treści ogłoszenia 20.02.2017r.

informacja o zmianie treści ogłoszenia 09.02.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 01.02.2017r.

Załącznik nr 4 – krótki opis projektu

Załączniki nr 1-3 formularz oferty

Zapytanie ofertowe-opiekunowie stażu