Zapytanie ofertowe nr WPGPO/1/2017 (opiekun stażu PUŁAWY)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie
funkcji opiekuna stażu kursu w ramach projektu „Wykwalifikowane
pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty 11.01.2017r.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1-3 – formularz oferty

Załącznik nr 4 – krótki opis projektu