Zapytanie ofertowe nr WPGPO/1/2018 (kierownik kursu)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji kierownika kursu w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pełna treść zapytania ofertowego kierownik

Załączniki nr 1-3 formularz ofertowy kierownik

załącznik nr 4 – krótki opis projektu

Informacja o wyborze oferty