Zapytanie ofertowe nr WPGPO/16/2016 (opiekun stażu – WRZEŚNIA)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji opiekuna stażu kursu w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pełna treść zapytania ofertowego

załączniki 1-3

załącznik nr 4 – krótki opis projektu

informacja o zmianie treści ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty 23.09.2016 (postępowanie nierozstrzygnięte)