Zapytanie ofertowe nr WPGPO/17/2016 (usługa cateringowa – Września)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze oferty 21.10.2016r.

pełna treść zapytania ofertowego

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – krótki opis projektu

informacja o zmianie treści ogłoszenia

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 07.10.2016r.