Zapytanie ofertowe nr WPGPO/18/2016 (wykładowca kursu – WRZEŚNIA)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji wykładowcy kursu w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wybrze oferty 11.10.2016

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 07.10.2016r

informacja o zmianie treści ogłoszenia

Pełna treść zapytania ofertowego

załączniki 1-3

załącznik nr 4 – krótki opis projektu