Zapytanie ofertowe nr WPGPO/19/2016 (opiekun stażu – WRZEŚNIA)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji opiekuna stażu kursu w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wybrze oferty 10.10.2016

informacja o zmianie treści ogłoszenia

Pełna treść zapytania ofertowego-opiekunowie stażu

załączniki 1-3

załącznik nr 4 – krótki opis projektu