Zapytanie ofertowe nr WPGPO/19/2017 (usługa cateringowa – geriatria Puławy)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę cateringową  w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

informacja o wyborze oferty 06.02.2017

zapytanie ofertowe-catering

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 – krótki opis projektu