Zapytanie ofertowe nr WPGPO/19/2018 catering

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe w Słupcy w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Informacja o wyborze oferty

Zmiana treści zapytania ofertowego

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – krótki opis projektu