Zapytanie ofertowe nr WPGPO/20/2016 (opiekun stażu – geriatria Częstochowa)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji opiekuna stażu kursu w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

informacja o wyborze oferty – 27.10.2016

zapytanie ofertowe-opiekunowie stażu geriatria

formularz oferty staże geriatria

zal4 – krótki opis projektu