Zapytanie ofertowe nr WPGPO/20/2017 (kierownik kursu – geriatria Kraków)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji kierownika kursu w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty

pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1-3 – formularz oferty

Załącznik nr 4 – krótki opis projektu