Zapytanie ofertowe nr WPGPO/22/2017 (wykładowca kursu – ordynowanie Gniezno)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w roli wykładowcy w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty – 29.03.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 20.03.2017r.

pełna treść zapytania ofertowego

załączniki nr 1-3 – formularz oferty

załącznik nr 4 – krótki opis projektu