Zapytanie ofertowe nr WPGPO/2/2017 (opiekun stażu – geriatria Kraków)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji opiekuna stażu kursu w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty – 23.05.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 20.04.2017

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 28.03.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 20.03.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 20.02.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 14.02.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 10.02.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 01.02.2017r.

Załącznik nr 4 – krótki opis projektu

Załączniki nr 1-3 formularz oferty

Zapytanie ofertowe-opiekunowie stażu