Zapytanie ofertowe nr WPGPO/23/2017 (opiekun stażu – ordynowanie Gniezno)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji opiekuna stażu kursu w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty – 29.03.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 20.03.2017r.

pełna treść zapytania ofertowego

załączniki nr 1-3 – formularz oferty

załącznik nr 4 – krótki opis projektu