Zapytanie ofertowe nr WPGPO/24/2017 (usługa cateringowa – Gniezno)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

informacja o wyborze oferty – 29.03.2017r.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia 20.03.2017r.

pełna treść zapytania ofertowego

załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – krótki opis projektu