Zapytanie ofertowe nr WPGPO/29/2017 (usługa cateringowa – geriatria Pabianice)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę cateringową  w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze oferty

pełna treść zapytania ofertowego

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – krótki opis projektu