Zapytanie ofertowe nr WPGPO/4/2018 (wynajem sali)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wynajem sali w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pełna treść zapytania ofertowego

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – krótki opis projektu

Informacja o wyborze oferty