Zapytanie ofertowe nr WPGPO/9/2018 (usługa cateringowa)

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

unieważnienie postępowania

pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – krótki opis projektu