Zdrowotny happening

Zdrowotny happening5 sierpnia 2013 r. na placu Biegańskiego w Częstochowie obył się pierwszy z zaplanowanych happeningów w ramach realizowanego Programu Zdrowotnego „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń onkologicznych i alergologicznych”. 
Mieszkańcy Częstochowy mogli zapoznać się z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie Hospicjum, a w tym m.in. z działalnością Akademii Walki z Rakiem i innymi działaniami skierowanymi na pomoc i wsparcie osób chorych i ich rodzin.
Program finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Częstochowy.http://www.tvorion.pl/index.php?action=show_news&idNews=13785