Żonkilowe Pola Nadziei w Kaliszu

W dniu 12 października 2011 r. , pa raz pierwszy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przeprowadzona została kampania „Żonkilowe Pola Nadziei”.

Cebulki żonkili posadzone w kształcie liter SW przy trzech pamiątkowych dębach na terenie ośrodka, mają symbolizować pamięć o tych funkcjonariuszach Służby Więziennej, którzy odeszli i tych wszystkich naszych kolegach, którzy walczą o zdrowie i życie.
W kampanii uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta Kalisza, Zakładu Karnego i Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu, dyrekcja oraz dzieci z Zespołu Szkolno — Przedszkolnego nr 2 w Szczypiornie, duchowieństwo, Związki Zawodowe w Kaliszu i Ostrowie Wlpk. oraz Koło Emerytów SW. Do akcji, licznie włączyli się słuchacze, odbywający szkolenia na pierwszy stopień podoficerski i chorążego SW oraz kadra Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Dużą atrakcją, w czasie sadzenia cebulek żonkili, by występ zespołu rockowego The Stones z Ostrowa Wlkp.
Z wielką radością, przesyłamy zatem, zebrane fundusze w kwocie 600 zł.

Wiosną 2012 roku Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zakwitnie nadzieją!

Z poważaniem
Komendant
Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej w Kaliszu płk Danuta Kalaman