Zwierzęta, które opanowały świat

Prosto z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie przyjechał na rowerze Pan Bartosz Popczyński. Podróż trwała 14 godzin, więc był to olbrzymi wysiłek i wspaniały pokaz kondycji, natomiast nie o swojej pasji jaką jest kolarstwo opowiadał nasz gość. Pan Bartosz zajmuje się ornitologią i zawitał do nas z prezentacją pt. „Zwierzęta, które opanowały świat.” Sposób opowiadania oczarował wszystkich obecnych, którzy z ogromnym zainteresowaniem poznawali ciekawostki ze świata ptaków.

Spotkanie odbyło się dzięki licytacji i zostało podarowane przez Prezes warszawskiej fundacji „Znajdź Pomoc” Mai Surowicz. Bardzo dziękujemy w imieniu naszym i naszych pacjentów!