Życzenia imieninowe

W Dniu Imienin
Pani Prezes Annie Kaptacz
oraz wszystkim Annom
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia,szczęścia, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości oraz wszystkiego co najpiękniejsze i najmilsze w życiu

Zarząd, pracownicy, wolontariusze
Hospicjum Częstochowskiego