Kampanie społeczne

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej bierze udział w wielu Kampaniach Społecznych tych ogólnokrajowych jak i ogólnoświatowych, mających na celu poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej.